Program Severní vítr – TOP 09, Spolek Brno-sever a nezávislí

Úřad blíže občanům

Naše městská část Brno-sever je opravdu rozlehlá a radnice bohužel sídlí v její nejjižnější části. Proto navrhneme rozšíření agendy podatelny na Lesné a vznik podobného místa v Soběšicích. Na tyto „miniúřady“ využijeme obecní prostory, takže zátěž pro rozpočet bude minimální, ale přínos místním občanům, především seniorům, značný.

Víme, že ideální je, když na úřad vůbec nemusíte. Proto chceme maximálně využít elektronickou komunikaci včetně přístupu přes Brno ID. Samozřejmostí jsou interaktivní formuláře, rozklikávací rozpočet, veřejné zakázky otevřené všem zájemcům i přehlednější webové stránky, včetně důležitých informací v angličtině.

Aby nás bavil každodenní život

Okolí našich domovů významně ovlivňuje kvalitu života. A na Brně-severu je opravdu co zlepšovat. Neexistující náměstí v Soběšicích, ladem ležící prostory na Majdalenkách, trestuhodně nevyužité břehy Svitavy, rozpálené Zábrdovice s odpadky místo zeleně ap. Dokonce i Lesná, nejhezčí sídliště v Brně, by ocenila nový mobiliář, odpadkové koše či veřejné grily. Vedle ambiciózních projektů nás čeká hlavně spousta drobné práce, nicméně odměnou budou příjemnější veřejný prostor i snesitelnější letní vedra.

Čistota a zeleň je základ

Prosadíme častější úklidy, více košů a kontejnerů na tříděný odpad a dostupnost sáčků na psí exkrementy. Chceme zeleň pokud možno v každé ulici.

Co s největším bytovým fondem v Brně?

Jsme přesvědčeni, že soukromý vlastník se umí o svůj majetek postarat lépe a zodpovědněji. Proto chceme umožnit současným nájemcům odkoupit městské byty do osobního vlastnictví. Získané prostředky použijeme na výstavbu nových bytů s nízkými provozními náklady, vhodných pro výkon sociální politiky. Transparentním zadáváním zakázek navíc dokážeme ušetřit nemalé peníze, za které zajistíme kvalitnější bydlení těm nájemníkům, kteří o odkup nebudou mít zájem.

Doprava a parkování

Rezidentní parkování, jak je zaváděno v centru města, by na Brně-severu napáchalo víc škod než užitku. Místo toho preferujeme na Lesné i v Černých Polích nová parkovací stání, řešením jsou například levné montované parkovací domy. Za dva roky začne také rekonstrukce ulice Merhautova. Do té doby musíme urychleně zajistit nová parkovací místa zjednosměrněním okolních ulic nebo drobnými stavebně-technickými úpravami.

Cyklocesta nejen z města

Oblíbená cyklostezka podél Svitavy potřebuje několik drobných i větších úprav. Někde chybí značení, jinde osvětlení a někde zase povrch vhodný pro silniční kola. Co však naše městská část opravdu potřebuje, je bezpečná páteřní cyklotrasa ze Soběšic přes Lesnou a Černá Pole až do centra. Tu budou využívat nejen rekreační cyklisté, ale také lidé, co jezdí na kole do práce, do školy nebo kamkoliv jinam.

V centru města fungují úspěšně dva projekty sdílených kol, brzy se má přidat další s elektrokoly. Vyjednáme rozšíření těchto služeb i na Brno-sever. K rozvoji cyklodopravy zajistíme potřebnou infrastrukturu, především dostatek bezpečných cyklostojanů a zprůjezdnění vhodných jednosměrek.

Bezpečnost především

Požádáme Městskou policii o navýšení počtu strážníků a instalaci kamerového systému na problematická místa naší městské části. Některým místům pomůže zřízení veřejného osvětlení. Důležitým faktorem ovlivňujícím drobnou kriminalitu je tvrdý hazard. Jeho plošný zákaz se osvědčil, musíme ale přimět celní správu a Policii ČR k tvrdšímu postupu proti zbývajícím nelegálním hernám.

Hospodaření městské části

Trváme na dlouhodobě vyrovnaném rozpočtu a odmítáme v době konjunktury zadlužovat městskou část, tedy nás všechny. Prostředky na realizaci našeho programu získáme především úsporami při zadávání veřejných zakázek a nalezením partnerů pro spolufinancování.

Naše vize pro Brno-sever 2022

Městská část Brno-sever v roce 2022